Głównej zawartości

Mgr Magdalena Szymalska


Tytuł pracy: „Rtęć w środowisku i próba oceny jej wpływu na zdrowie człowieka”

Promotor: Dr hab. Mariusz Kluska, prof. UPH w Siedlcach - Zakład Chemii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 września 2013 r.

Data zamknięcia przewodu doktorskiego: 6 listopada 2015 r.