Głównej zawartości

Lekarz praktyk, laryngolog i specjalista Zdrowia Publicznego, dr med., absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Obecnie pracownik naukowy Instytutu Medycyny Wsi i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Współautor systemów rejestrowania usług medycznych opartych o książeczkę, karty plastikowe tłoczone i karty elektroniczne. Współautor praktycznych wdrożeń tych systemów.

Zainteresowania

Medycyna praktyczna, informatyka medyczna, organizacja ochrony zdrowia, epidemiologia, fotografia, muzyka.

Wykształcenie

Doktorat z nauk medycznych i specjalizacja z zakresu otolaryngologii i Zdrowia Publicznego. Kursy doskonalące z zakresu informatyki medycznej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (1984-1996). Dyplom i tytuł lekarza medycyny po studiach na wydziale Lekarskim AM w Lublinie (1974). Uzyskanie Certyfikatu egzaminatora ECDL e-Obywatel, szkolenie i egzamin organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1976 - pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Medycznej w Lublinie, obecnie Uniwersytetu Medycznego.
 • Od 1985 r. do 31 sierpnia 2004 r. – Kierownik Pracowni Informatyki Klinicznej przy Klinice Otolaryngologii AM w Lublinie.
 • Od 1 kwietnia 1988 r. – pracownik naukowy IMW w Lublinie, początkowo na stanowisku kierownik Pracowni Programowania i Analiz.
 • Od 1 maja 1995 r. – Kierownik Pracowni Rejestru Usług Medycznych, IMW w Lublinie.
 • W 1991 r. – pełnomocnik Dyrektora IMW d/s restrukturyzacji Instytutu.
 • W latach 1991-1995 – praca w zespołach zadaniowych przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.
 • Od 1 lutego 2002 r. do 15 sierpnia 2004 r. – Kierownik Przychodni Specjalistycznej IMW.
 • Od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2009 r. – Zastępca redaktora naczelnego "Zdrowia Publicznego".
 • Od 16 sierpnia 2004 r. do 23 marca 2015 - Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
 • Od 23 lutego 2010 r. do 30 września 2010 r. – Kierownik Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
 • Od 16 października 2012 r. do 15 maja.2013 r. – Kierownik Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
 • Od 16 maja 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. - p.o. Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
 • Od 20 kwietnia 2015 – 27 marca 2017 r. – p.o. kierownik Zakładu Biostatystyki Demografii i Epidemiologii

Osiągnięcia zawodowe

Współautor koncepcji, specyfikacji Rejestru Usług Medycznych (RUM), opartych o książeczkę, karty plastikowe tłoczone i karty elektroniczne. Współautor pierwszych praktycznych wdrożeń systemu RUM. Współautor systemu informatycznego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego wdrożenie pilotowe w woj. Pilskim. Współautor systemów informatycznych do monitorowania bazy materialnej i kadry medycznej w podstawowej opiece zdrowotnej działających w IMW Lublin. Autor programu "Klinika" dla Kliniki Otolaryngologicznej AM w Lublinie.

Publikacje naukowe

Ponad 100 publikacji naukowych z zakresu medycyny, epidemiologii i informatyki medycznej.

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (członek)
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ogólnej i Środowiskowej (członek)
 • Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (v-przewodniczący oddziału lubelskiego)