Głównej zawartości

Pracownicy

  • mgr Bogdan Warchocki – inspektor BHP – 81 71 84 412

Kontakt

Samodzielne stanowisko ds. BHP i ochrony PPOŻ
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon: 81 71 84 412