Głównej zawartości

Zapraszamy do korzystania z konsultacji z ekspertem w dziedzinach objętych programami szkoleń

Agnieszka Jankowska-Zduńczyk

Lekarz medycyny, specjalista medycyny rodzinnej, mgr zarządzania i marketingu, MBA, absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1997 roku specjalista medycyny rodzinnej.

Obecnie konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego na kierunkach: Zarządzanie w ochronie zdrowia (MBA), Zarządzanie i marketing, Zarządzanie w administracji publicznej.

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej (Pełnomocnik Burmistrza M i Gm. Piaseczno, Urząd M.st Warszawa) i prywatnej (NZOZ Teragra, AGAMED Specjalistyczna Praktyka Lekarska). Współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie szkoleń lekarzy i studentów w dziedzinach medycznych oraz zarządzania.

Doświadczenie aktywnej działalności w sferze społecznej (obecnie V-ce Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, współtwórca Mazowieckiego Związku Pracodawców Lekarzy Rodzinnych, były członek Komisji Trójstronnej, były Ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan ds. zdrowia, były członek Rady Społecznej przy Ministrze Zdrowia).

W obszarze zarządzania zainteresowania skupiają się wokół organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w obszarze motywacji i komunikacji w zarządzaniu.

Pani Agnieszka Jankowska-Zduńczyk udziela konsultacji e-mailowych i telefonicznych w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w poniedziałki od godz. 14:00 do godz. 17:00 oraz środy od godz. 14.00 do godz. 16.00