Głównej zawartości

Opis działalności

Zakład Badań Czynnościowych zajmuje się większością wykonywanych w Instytucie Medycyny Wsi czynnościowych badań diagnostycznych. Wykonujemy badania zarówno dla potrzeb szpitala klinicznego IMW i szpitali zewnętrznych (w ramach umów z NFZ), jak i odpłatnie, ze skierowania dowolnych zakładów opieki zdrowotnej, czy na życzenie pacjentów.

Nasza diagnostyka jest niezastąpiona w wielu dziedzinach chorób wewnętrznych, gdzie wymagana jest ocena funkcji układu oddechowego, układu krążenia i obwodowego układu nerwowego. We współpracy z Przychodnią Chorób Zawodowych Wsi i Kliniką Chorób Wewnętrznych IMW prowadzimy jeden z nielicznych w regionie ośrodek zajmujący się diagnostyką bezdechu śródsennego oraz kwalifikacją i prowadzeniem pacjentów leczonych sprężarkami CPAP.

Jako pracownicy instytutu naukowego bierzemy także udział w realizacji tematów badawczych opartych na nieinwazyjnej ocenie funkcji organizmu ludzkiego w tym również w klinicznych baniach leków. Prowadzimy również szkolenia w zakresie badań czynnościowych i schorzeń związanych z upośledzeniem funkcji - dla lekarzy, pielęgniarek, innych pracowników medycznych, instytucji ubezpieczeniowych i pacjentów, szczególnie z grup ryzyka.


Diagnostyka układu oddechowego

 • Spirometria / próba natężonego wydechu - niezastąpione badanie przy rozpoznawaniu i obserwacji przebiegu chorób z obturacją dróg oddechowych jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Do wszystkich badań oddechowych dysponujemy systemem MES Lungtest 1000 z pełną kontrolą poprawności badania i możliwością wykonania próby odwracalności zwężenia oskrzeli. Możemy także wykonywać badanie u dzieci (powyżej 6 lat).
 • Opory oddechowe metodą zamykania - badanie częściowo zastępujące spirometrię przy obturacji dużych i średnich dróg oddechowych u osób źle współpracujących. Nie wymaga nasilonego, skoordynowanego wydechu a jedynie spokojnego oddychania (małe dzieci, osoby starsze).
 • Bodypletyzmografia - polega na oddychaniu w szczelnej kabinie i dostarcza kompletu informacji o czynności płuc. Mierzy opory oddychania (bez nasilonego wydechu) i całkowitą pojemność płuc (z objętością zalegającą włącznie). Umożliwia wykrycie zaburzeń oddychania w rozedmie i w wielu innych chorobach jak płuco rolnika, sarkoidoza, pylice itd.
 • Podatność płuc - to bardzo czułe badanie, które wcześnie wykrywa zaburzenie pracy płuc w chorobach zmieniających ich elastyczność (płuco rolnika, sarkoidoza, rozedma). Wymaga ścisłej współpracy pacjenta i wprowadzenia sondy z balonikiem do przełyku. Obecnie rzadziej stosowane.
 • Badanie dyfuzyjne - doskonałe i wygodne badanie ogólnej funkcji płuc, wymaga tyle współpracy, co spokojna spirometria. Badanie dobrze wykrywa pogorszenie zdolności płuc do nasycania tlenem krwi, które jest pierwszym objawem w licznych chorobach płuc, układu krążenia i chorobach ogólnoustrojowych.
 • 6-minutowy test marszu - najprostszy, najtańszy i najwygodniejszy dla pacjenta sposób oceny zdolności do wysiłku fizycznego, szczególnie w wypadku schorzeń układu oddechowego (np. choroba obturacyjna). Test wykonujemy także z pulsoksymetrem.
 • Inhalacyjna próba prowokacyjna - dobra metoda oceny reakcji dróg oddechowych na bodźce kurczące. Nieocenione w wykrywaniu astmy przy prawidłowej spirometrii. Wykonujemy prowokację wziewną z użyciem histaminy, metacholiny i stężonej soli oraz wysiłkiem fizycznym (np. na bieżni ruchomej). Możliwa jest także prowokacja swoista z użyciem dostarczonego alergenu wziewnego.

Diagnostyka układu sercowo-naczyniowego, Holter

 • Holterowskie badanie EKG - całodobowy zapis elektrycznej pracy serca, niezastąpiony do wykrywania i obserwacji zaburzeń rytmu serca oraz przewodzenia. Badanie jest także pomocne także w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Dysponujemy 3 małymi i wygodnymi w użyciu rejestratorami i systemem analizy zapisu f-my Getemed CM4000 i CM3000. Możemy wykonywać także zapis wielodobowy oraz 12-kanałowy.
 • Test obciążeniowy EKG - standard w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca i ogólnej wydolności układu krążenia. Do rejestracji EKG stosujemy aparat Siemens Megacart, test wykonujemy na bieżni ruchomej Burdick lub na cykloergometrze Siemens, także z równoczesnym pomiarem wysycenia krwi tlenem za pomocą pulsoksymetru. U osób, które nie mogą wykonywać wysiłków na przyrządach jesteśmy w stanie wykonać obciążenie farmakologiczne obciążenie za pomocą wlewu dobutaminy.
 • Test obciążeniowy z ergospirometrią - jeden z najlepszych sposobów dokładnej oceny wydolności wysiłkowej przez pomiar zużycia tlenu i wydalania dwutlenku węgla. Oprócz zastosowania do diagnostyki i rehabilitacji osób chorych, badanie nadaje się doskonale do oceny osób zdrowych (także sportowców) przed rozpoczęciem treningu fizycznego jak i po nim. Używamy ergospirometru MES Start 2000M, w skojarzeniu z bieżnią lub cykloergometrem.
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia - obecnie zdobywa sobie uznanie jako metoda wykrywania nadciśnienia tętniczego i kontrolowania jego leczenie. Metoda jest wiarygodniejsza niż pomiary przygodne, odbywa się w normalnych warunkach życia i pracy oraz eliminuje efekt białego fartucha. Do pomiaru dysponujemy aparatami Mobil-o-graph f-my Margot-Medical.

Diagnostyka obwodowego układu nerwowego i obturacyjnego bezdechu śródsennego

 • Testy neuropatii autonomicznej - wykonujemy zarówno test głębokiego oddychania (obecnie najłatwiejszy i najczulszy) jak i inne z zestawu testó Ewinga do wykrywania i oceny zaawansowania neuropatii autonomicznej (układu sercowo-naczyniowego) np. w cukrzycy. Możemy także oznaczyć dobową zmienność częstości serca (inny ważny wskaźnik neuropatii autonomicznej i chorób serca).
 • Test pochyleniowy - bada odpowiedź serca i naczyń na zmianę pozycji ciała. Metodę tą stosuje się do wykrywaniu przyczyn zasłabnięć i omdleń (omdlenia wazo-wagalne) oraz nieprawidłowej reakcji układu nerwowego autonomicznego np. w cukrzycy. Dysponujemy stołem pionizacyjnym i sprzętem do monitorowania EKG (jak do próby wysiłkowej), stosujemy prowokację farmakologiczną nitrogliceryną. Badanie wykonujemy wyłącznie w warunkach hospitalizacji.
 • Badanie czucia wibracji - pozwala na ilościową (zobiektywizowaną) ocenę progu czucia wibracji, który jest jednym z najczulszych wskaźników neuropatii czuciowej. Znajduje szczególne zastosowanie w diabetologii do oceny zaawansowania neuropatii cukrzycowej jak i w innych chorobach nerwów obwodowych. Stosujemy biotezjometr ręczny Bio-Medical Instruments, pomiary możemy wykonywać w każdym standardowym punkcie na powierzchni ciała.
 • Badanie statyki stóp (podobarografia) - pozwala na ilościową i jakościową ocenę nacisków na podeszwy stóp z wizualizacją kontaktu z podłożem. Badanie służy do wykrywania wad postawy, wad stóp (płaskostopie, stopa szpotawa itp), a przede wszystkim do wykrywania neuropatii nerwów czucia głębokiego w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Dysponujemy platformą z systemem Win-Pod firmy Medicapteurs.
 • Poligrafia / polisomnografia – badanie czynności organizmu w czasie snu, najpewniejsza metoda wykrywania zaburzeń oddychania w czasie snu prowadzących oprócz chrapania do licznych ciężkich powikłań metabolicznych i sercowo-naczyniowych. Dysponujemy rejestratorami przesiewowymi  jednokanałowymi (oddychanie) lub dwukanałowymi (oddychanie, pulsoksymetria) mozliwymi do zastosowania ambulatoryjnie oraz poligrafami 7-kanałowymi Embletta i w szczególnych przypadkach 24-kanałową głowicą polisomnograficzną Embla S4500 do oceny w czasie hospitalizacji.
 • Badanie / terapia aparatem CPAP - zajmujemy się także kwalifikacją w oddziale IMW do leczenia bezdechu w czasie snu (z wystawieniem wniosku refundacyjnego NFZ), doborem akcesoriów i ustalaniem nastawów sprzętu przy konieczności leczenia protezą powietrzną CPAP, włącznie z kontrolą skuteczności leczenia przy użyciu automatycznego aparatu diagnostycznego. Dysponujemy sprężarkami automatycznymi Res-Med, Weinmann, Phillips i Fisher-Pykel oraz oprogramowaniem do analizy pracy dla najczęściej używanych sprężarek.

Pracownicy

 • dr n. med. Piotr Paprzycki - p.o. kierownika, lekarz-diagnosta, internista, specjalista chorób płuc
 • lek. med. Agnieszka Janowska - lekarz-diagnosta, specjalista chorób wewnętrznych
 • mgr piel. Katarzyna Wilczek - pielęgniarka diagnostyczna

Kontakt

Zakład Badań Czynnościowych
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

telefon: 81 71 84 598

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.