Głównej zawartości

Z przyjemnością zawiadamiamy, że 11 czerwca 2014 roku Podsekretarz Stanu Piotr Warczyński z upoważnienia Ministra Zdrowia poinformował Dyrekcję IMW o udzieleniu akredytacji Instytutowi Medycyny Wsi w Lublinie w zakresie działalności zakładu usług szpitalnych.

Akredytacja to system oceny działalności szpitali dokonywany przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jest to jednostka Ministerstwa Zdrowia mająca na celu:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocenę czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocenę wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Do oceny akredytacyjnej szpitale przystępują dobrowolnie. Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego potwierdza spełnienie przez szpital założonych standardów, z których większość ma na celu podniesienie poziomu świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów. Ocena dokonywana jest cyklicznie.

certyfikat akredytacyjny cmj