Głównej zawartości

Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.2.

Wartość projektu: 1 919 400,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 1 617 670,32 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 800 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, co przełoży się na poprawę efektywności funkcjonowania systemy ochrony zdrowia, poprzez udział pracowników w szkoleniach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 40 szkoleń (32 godziny - wykłady, techniczne warsztaty w pracowni komputerowej i 16 godzin e-learning) z zakresu:

1. Komunikacja interpersonalna w procesie zarządzania w ochronie zdrowia.

2. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

3. Zasady i techniki kierowania w podmiotach leczniczych.

4. Zasady współpracy podmiotów leczniczych z NFZ: kontrakt i rozliczanie świadczeń.

5. Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy z uczestników projektu otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych, wyżywienie, nocleg oraz zwrot kosztów dojazdu.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń: sierpień 2017 r.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

pdf

Harmonogram szkoleń

word

Formularz rekrutacyjny

word

Oświadczenie uczestnika projektu

word

Umowa z uczestnikiem projektu

word


Kontakt

Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 480, 81 71 84 481