Głównej zawartości

Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2.

Wartość projektu: 1 683 120,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 1 418 533,53 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 600 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, co przełoży się na poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.


Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 30.04.2021 r.


W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 40 szkoleń z zakresu:

1. Komunikacja interpersonalna w procesie zarządzania w ochronie zdrowia.

2. Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia.

3. Kompetencje zarządcze pracowników systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansowego, operacyjnego, zarządzania personelem oraz map potrzeb zdrowotnych.

4. Metodologia, monitorowanie i zarządzanie badaniami klinicznymi – podstawy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy wypełnić tylko plik Formularz rekrutacyjny - składający się z Formularza rekrutacyjnego i Oświadczenia o spełnianiu kryterium grupy docelowej.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

pdf

Harmonogram szkoleń 2019-2020

word

Tematyka szkoleń

pdf

Formularz rekrutacyjny

word

Umowa uczestnictwa

word

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

word

Oświadczenie uczestnika projektu

word

Formularz danych do celów sprawozdawczości

word


ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Procedura zwrotu kosztów dojazdu

pdf

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów

pdf

Oświadczenie o odbyciu podróży samochodem prywatnym

pdf

Oświadczenie przewoźnika

pdf


Kontakt

Biuro Projektu

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

tel. 81 71 84 480, 81 71 84 530, 502 661 851, 502 369 202

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.